Přijeli jsme vlakem a vystoupili v Bežerovicích

Cesta vlakem do zastávky Bežerovice znamená, že v Táboře přestoupíte do Elinky, což je místní název pro vláček, který Vás poveze. Možná už tušíte, proč se mu tak říká. A jestli ne, tak vězte, že pojedete po trati v pravdě historické. Právě zde totiž František Křižík zbudoval v roce 1903 první elektrifikovanou trať v Rakousko Uhersku. Nástupiště Elinky ale nehledejte přímo na nádraží. Vydejte se před nádražní budovu. Necháte-li tu za zády, uvidíte po levé straně poštu. Stočíte-li pak svůj pohled trochu vpravo, uvidíte tam samostatné nástupiště. Je to neobvyklé, ale vězte, že odtud odjíždí Váš vlak.

Zastávka Bežerovice je mimo vesnici, takže se vydáte po zpevněné cestě mírně z kopce dolů. Ostatně celou cestu, asi 3 km, budeme víceméně klesat, protože scházíte do údolí řeky. Po příchodu do vsi narazíte na asfaltovou silnici. Po ní se dáte vlevo a ta Vás povede. Prochází malebnou krajinou, jihočeským venkovem a nebojte se, není nikterak rušná. Takže si můžete cestu krátit zpěvem i pochodovými hrami.

Nad obcí Hutě dojdete na křižovatku. Dejte se po silničce, která zprudka klesá dolů do obce. Tu projdete, není kam odbočit a přijdete k mostu. Je to starý železný vojenský ženijní most natřený na modro. Po něm překonáte řeku Lužnici a jste u cíle. Brána vpravo za ním je vstupem na základnu Lišky.

http://lisky.skauting.cz