Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Chceme přijet tábořit

Chystáte se k nám na tábor, nebo jen hledáte vhodné tábořiště pro svůj oddíl, a potřebujete vědět kupu drobných detailů? Jasně není problém se zeptat správce, ale ještě než se ho zeptáte, přečtěte si těch pár řádků níže. Jsou to praktické informace vyplývající z opakovaných dotazů našich táborníků.

Co by vás mohlo zajímat, než k nám přijedete na tábor...

Kolik se nás vejde?
 • Základna bez problémů zvládne 150 lidí (krátkodobě i 300).
 • Běžné tábory o velikosti 40-50 osob zde táboří běžně a bez problémů se vejdou na hlavní tábořiště.
Kde budeme brát vodu?
 • Pitná z vodovodního řádu je přímo na základně.
 • Aktuální rozbory lze stáhnout na stránkách VS Bechyňsko.
 • Od samotného tábořiště je vzdálená 100m (kohoutek s krátkou hadicí je na stěně socálek).
Kam s odpady?
 • Na tříděné (plast/papír/sklo): kontejnery ve vsi Hutě za mostem cca 300m (alternativně v Bechyni 2,5km)
 • Bio zbytky: nutno prozatím vždy vykopat "tuhačku" na příhodném místě.
 • Komunální: 2 malé kulaté 110l popelnice za bránou základny. Vyváženy 1x týdně.
 • Pozn. Tábory, zejména při likvidaci a konečném úklidu, kdy se vyhazuje kde co, generují obrovské množství pytlů s odpadem. Je tedy bezpodmínečně nutné při odjezdu počítat s tím, že tento odpad si musí odvézt, př. rozložit po rodičích, kteří jej následně vyhodí doma ve svých popelnicích. Obložené popelnice hromadou pytlů jsou pro základnu následně velký a špatně řešitelný problém.
Jak dopravíme naše vybavení?
 • Lze dojet po asfaltové silnici přímo doprostřed základny. Dalších cca 50m po trávě až na tábořiště po roviném terénu. Pro menší i větší nákladní auto bezproblémové.
 • Pozor! Most v Hutích je pouze pro osobní auta. Větší musí přijíždět směrem od Bechyně.
Jak dopravíme naše táborníky?
Auty rodičů:
 • V prostoru základny (za uzamykatelnou bránou) lze parkovat na zpevněné ploše.
 • Kapacita cca 20-30 aut, výjimečně nárazově lze zaparkovat i na trávě mimo zpevněné plochy další auta rodičů.
Vlastním autobusem:
 • Vejde a otočí se i autobus. Vyzkoušeno.
Veřejná doprava:
 • Vlakem z Tábora do Bechyně 2,4km (alternativně lze vystoupit v Bechyňské Smolči 3,2km, či Bežerovicích 2,7km). Pokud vás bude víc, je dobré to oznámit ČD v předstihu - někdy přidají vagón k lokálce.
 • Autobusem do Bechyně 2,4km.
 • Pozor! Při cestě na základnu neodbočovat u cedule Lišky - došli/dojeli byste do obce Lišky.
Kde budeme nakupovat?
 • Kde chcete, ale nejblíže je větší Tesco v Bechyni(2,4km), stejně tak benzínka, kde lze případně vyměnit PB bomby - vaříte-li na plynu.
 • Železářství a jiné specializované obchody jsou v centru Bechyně a musíte se doptat (nesehnatelné pak v Táboře).
Kde se můžeme koupat v letních vedrech?
 • Základna leží přímo na břehu řeky Lužnice, která je za běžného léta a stavu vody mělká a bezpečná při dozoru i pro neplavce. Proud vody je mírný.
 • Přístup do vody je po betonovém schodišti ve svahu řeky. Dno je písčitokamenité. V korytě vyčnívá z vody pár velkých balvanů.
 • Jiné přírodní koupaliště nebo rybník v okolí není.
Kam budeme chodit na záchod a kde se budeme mýt?
 • Základna počítá s celoletním zátěžovým provozem, proto zde nenajdete žádné suché záchody (kadibudky), ani lesní latrýny.
 • Pro tyto potřeby je zde nový luxusně vybavený objekt sociálek s vlastní biologickou čistírnou, který je rozdělený na pánskou a dámskou část.
 • Dámy mají k dispozici 6 kabinek WC + 2 provozní umyvadla k WC. Dále pak prostor pro ranní a večerní osobní hygienu čítající 10 umyvadel se studenou vodou a 3 sprchy (s teplou vodou :)).
 • Pánové mají k dispozici 4 kabinky WC a jako bonus 5 pisoárů + 2 provozní umyvadla k WC. Dále pak prostor pro ranní a večerní osobní hygienu stejně jako v dámské části.
 • Pozn. Pro každou část je na 3 sprchy jeden 200l boiler, který se nahřívá v určité hodiny. Aby se omezilo plýtvání, je teplá sprcha ovládána mincovním automatem (10Kč). Pokud se s voudou při sprchování šetří, cca 15 osob se na jedno nahřátí boileru může umýt.
Co naše mobily, nenechají nás, vybity, opuštěné v lese?
 • Pokud si nezapomenete nabíječku, pak budou po celou dobu žít s vámi.
 • Na základně je elektřina. Nabíjet lze v sociálkách, kde je zásuvka.
 • Signál je pro některé operátory ale špatný (jste v údolí řeky).
Jak tábořiště vypadá, nebudeme se pražit na slunci?
 • Jedná se luxusně posečenou, téměř rovnou travnatou plochu na břehu řeky, dostatečně velkou pro 50ti členný tábor.
 • Pokud dlouhodobě prší, je možné, že tábořiště bude v horším stavu tj. místy bahnité. Platí zejména, pokud před vámi již někdo tábořil.
 • Vzhledem k poloze se jedná o polostinné místo. Dopoledne slunce svítí do celého prostoru tábořiště a odpoledne se tábořiště již schová do stínu stromů. Spalující žár slunce ani v největších parnech tedy nehrozí. Navíc je zde možnost se kdykoli zchladit v řece.
 • Základna není mimo civilizaci. 200m za řekou je malá obec Hutě s pár obyvateli. Po místním trámovém mostě jezdí auta a je to slyšet. Samotné tábořiště je dobře skryto před okolím, nicméně je na doslech civilizace. Kdo hledáte panenskou louku uprostřed lesů, kde není slyčet nic než cvrček, můžete asi přestat číst dále.
Hrozí výjimečné situace?
 • Bohužel ano. Základna je v záplavové zóně. (Pozor, nikoli ale v aktivní záplavové zóně.) V případě hrozící povodně je tedy nutné sledovat stav vody v řece a v případě nutnosti zavčasu zahájit evakuaci osob i materiálu (do svahu, domů, apod. v souladu s povodňovým plánem základny). I. stupeň povodňové aktivity je pro základnu ale stále bezpečný, čili je zde velká rezerva. Povodně nejsou bleskové díky povaze toku, je tedy čas na případnou evakuaci. Taková situace ale nastává max 1x za 10let (naposledy 2013).
 • Základna je obklopena lesy, hrozí tedy také reálně pád stromu v případě silné bouřky, či větru. Ačkoli se snažíme rizikové, či nemocné stromy z dosahu tábořiště pravidelně odstraňovat, nikdy nelze toto riziko zcela úplně eliminovat. Při stavbě tábora a během táboření je tedy nutné věnovat pozornost i stromům v okolí.
Co je zakázáno a co nesmíme?
 • Poškozovat vybavení základny, stejně tak i řezat zeleň, nebo stromy na pozemku základny.
 • Vstupovat do rekonstruovaných částí budov/základny.
 • Přitloukat hřebíky cokoli do táborové jídelny. (Lze v případě potřeby max. přivázat.)
 • Umývat nádobí v umyvadlech.
 • Používat SAVO (kterým byste povraždily miliardy přátelských bakterií, které po vás čistí odpadní vodu v čističce).
Kde se bere dřevo na stavby/topení/táboráky?
 • V okolním lese, který patří městu Bechyně. Je nutné dodržovat platné zákony, tedy nekácet žádné vzrostlé stromy, ani silné uschlé kmeny. Dřevo lze pouze sbírat (klacky, klestí, apod.) př. rozumně řezat již padlé soušky.
 • Na stavby dřevo je problematické, místní lesy jsou relativně dobře udržované i vyčištěné, tudíž bez vhodného materiálu na stavby. Na základně se proto veškeré vhodné natěžené tyče skladují a zpravidla při použití svazují, aby byly dále použitelné dalšími tábory.
Jaké je vybavení na základně - s čím můžeme počítat?
 • Můžete počítat s posečenou plochou k táboření.
 • K dispozici je na tábořišti také táborová jídelna (přístřešek o velikosti cca 14x7m) bez stolů lavic a jiného vybavení. Podlaha přístřešku je pevná bezprašná ze zámkové dlažby, mírně vyvýšená, tudíž tam nikdy nezatéká voda.
 • Tyče na tee-pee v počtu ~50ks o délce ~7,2m. K tyčím upozornění! Pokud se chystáte stavět vlastní tee-pee s použitím našich tyčí, důrazně doporučujeme si tyče před létem přijet zkontrolovat, spočítat a ZMĚŘIT. Nevíme totiž, jaké jsou vaše zvyklosti (z kolika tyčí stavíte tee-pee) a jak velké máte plachty, takže na pozdější reklamace, že je tyčí málo a jsou krátké, nebude brán zřetel.
 • Něco málo kusů stavebních tyčí 2-3m.
 • V objektu sociálek je lednice bez mrazáku na nejchoulostivější potraviny.
 • Veškeré ostatní vybavení si musí táboříci prozatím přivézt vlastní. (Na vybavení základny se průběžně pracuje, nicméně stále jsou přednější investice.)
Jak je to s vařením a umýváním nádobí?
 • Na tábořišti není v tuto chvíli žádná kuchyně. Tábořící zpravidla vaří na svých plynových hořácích, nebo si postaví za jídelnou kamna na dřevo. Na místě jsou nějaké použité cihly k tomuto účelu, nebo používají vojenskou polní kuchyni. Záleží s čím kdo jezdí a na co je zvyklý.
 • Umývání nádobí lze řešit přímo na místě klasickým dvoulavorovým způsobem, nebo mimo tábořiště, v objektu sociálek, je pro tyto účely speciální místnost na umývání nádobí.
Pod jaké úřady základna spadá, kam se máme případně hlásit?
 • Nejblíže je město Bechyně. Hasiči a podobně tedy tam.
 • Hygiena kvůli ohlášení tábora, pokud je nutné, je v Táboře:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - územní pracoviště Tábor
Palackého 350
39001 Tábor
Tel.: 387 712 410
E-mail: ta@khscb.cz
Kam mají rodiče a zamilovaní posílat dopisy?
Skautská základna Lišky
obec Hutě u Bechyně
Černýšovice 391 65
Balíky apod. je nutné si domluvit na poště v Bechyni.
Kam povezeme zraněného táborníka s rozseknutým kolenem, nebo angínou?
 • Nejbližší nemocnice s chirurgií i pohotovostí pro děti je v Táboře na Pražském sídlišti (25km, cca 30min jízdy).
 • Pokud to bude život ohrožující, nebo rozsáhlejší zranění, pravděpodobně si přivoláte ZZS z Týna nad Vltavou přes linku 155 (obec Hutě u Bechyně, příjezd od Bechyně).
Jak probíhá předání základny?
 • Tábořiště se předává uklizené, ve stavu ideálně o fous lepším než bylo.
 • Dle dohody se správcem. Zpravidla k 12.00, pokud se tábory v ten den střídají.
 • Bezpodmínečně nutné je uklidit veškerý materiál na původní místo, vysbírat nepořádek na místě přípravy dřeva na otop, vysbírat odpadky a vše co nepatří na plochu tábořiště (kameny, klacky) kvůli sečení.
 • Veškeré vyhloubené otvory, prohlubně, dočasná ohniště i díry po zatlučených kolících a kůlech řádně zasypat hlínou, či pískem z řeky. Další tábořící to jistě ocení, zejména jejich nevyvrtnuté kotníky.
 • Odpad nad rámec pojmutí popelnic, musí být odvezen viz. otázka odpady.
Chceme podpořit základnu, vykonat službu - jak?
 • Po dohodě se správcem je možné najít nějakou aktuálně potřebnou práci, kterou je třeba vykonat.
 • Obecně ale základnu podpoříte nejvíce tak, že přijedete tábořit v co největším počtu a pak se třeba někdy ještě vrátíte na víkendovku (a všem řeknete, jak to bylo na Liškách super :)).
Budeme na základně sami?
 • Na základnu se vejdou i dva tábory najednou. Pokud jste velký tábor 40-50 táborníků, není problém si rezervovat celou základnu pro sebe. V opačném případě je možné, že v jiné části základny bude tábořit ještě jiná další skupinka. Vždy se ale snažíme, aby vše bylo založeno na dohodě všech přítomných a nebyly nějaké konflikty.
 • Základna má kapacitu 150+, čili není úplně efektivní ani možné zablokovat celou základnu na např. první nejžádanější turnus prázdnin táborem o 20ti tábornících. Pokud tedy víte, že jste malá skupina a chcete být na základně zcela sami sami, počítejte s tím, že vám tato možnost garantována být nemůže.
Kolik nás to bude stát?
 • Cena za pronájem tábořiště je určena dle platného ceníku základny.
 • Pro přesnější určení ceny vašeho tábora, nebo v případě nejasností ohledně ceníku kontaktujte správce, který bude chtít vědět počty osobonocí a další detaily ohledně využití zázemí základny.
Nenašli jste odpověď na to, co vás zajímá?
Pak právě teď je ta pravá chvíle kontaktovat správce základny.

Kam dál?